Voor wie en wat

Waarom
ArtEZ leidt kunstenaars en ontwerpers op die hun eigen weg vinden binnen de creatieve economie. Daarvoor is een goede voorbereiding op de vervolgstappen van studenten en afgestudeerden noodzakelijk. Dat doet ArtEZ binnen het onderwijs maar ook daarbuiten. ASCOZ is één van de instrumenten hiervoor.

Wie
ASCOZ is specifiek bedoeld voor recent afgestudeerden van ArtEZ en kort geleden gestarte culturele ondernemers in de creatieve economie.
De deelnemer moet ervaring meebrengen in het werken in de creatieve economie. Enerzijds zorgt die ervaring voor een realistische inschatting van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen markt. Anderzijds zijn de ervaringen een inspiratiebron voor alle deelnemers aan de Summerschool.

Save

Save

Save

Save

U kunt zich hier inschrijven

Save

Save

Save

Save

Save

Hoe
De Summerschool ASCOZ vindt plaats in de vorm van een ‘hogedrukpan’. In een aaneengesloten, intensieve, week wordt de volgende vraag beantwoord: wat is jouw volgende stap in de richting van de professionele beroepspraktijk en hoe ga je die volgende stap handen en voeten geven?
De manier waarop we die vraag gaan beantwoorden wordt afgestemd op de situatie en de wensen van elke individuele deelnemer. Het is daarom noodzakelijk dat de je bij binnenkomst een globaal beeld hebt van de koers die je voor jezelf zou willen inzetten.

Daarnaast kun je ook heel concrete vragen hebben: hoe zet ik mijn bedrijf op, hoe kom ik van een idee tot een commercieel concept, hoe maak ik een business plan, hoe doe ik een goede aanvraag bij een fonds, hoe bereik ik mijn klant.

Na afloop van de Summerschool heeft iedereen zijn of haar persoonlijke strategie uitgestippeld en heb je er een plan van aanpak aan gekoppeld. Als je al verder bent in je ideeënvorming kan het resultaat ook een bedrijfsplan zijn of een marketingplan.

De inhoud van de Summerschool
Onder de hoofdvraag (wat is je volgende stap en hoe ga je dat aanpakken) zitten deelvragen met concrete oefeningen (theorie en praktijk) om je gedachtegang te prikkelen. Ook zijn er gastsprekers die antwoord geven op de deelvragen vanuit hun eigen beroepspraktijk. De deelvragen:

  1. Waar zit jouw kracht, waar zit je onderscheidend vermogen, wat is jouw toegevoegde waarde?
  2. Wat ben je van plan te gaan doen, heb je daar met anderen over gesproken, wat is de reactie?
  3. Waarmee ben je van plan ‘de markt’ op te gaan, hoe laat je jezelf zien, wat zijn je ‘producten of diensten’, voor wie?
  4. Hoe ga je je idee handen en voeten geven, hoe ziet de volgende stap er concreet uit, kun je dat omzetten in een plan van aanpak?
  5. Wat heb je daarvoor nodig?

Bij die laatste vraag kan er concreet advies gegeven worden in de Summerschool week. Mogelijke onderwerpen die aan de orde kunnen komen: marketing, administratie, BTW, factureren, begroten, juridische vragen, maken van een business plan.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

U kunt zich hier inschrijven

Save

Save

Save

Save

Save

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.